Nostalgiczna Podróż

Orawa dawnych wieków to pełna barwnych opowieści kraina, gdzie czas zatrzymuje się na chwilę, by ukazać historię miejscowości, bohaterów i zwyczajów. Zagłęb się w przeszłość Orawy, odkrywaj tajemnice minionych epok i czerp inspirację z bogactwa dziedzictwa tej niezwykłej krainy.

Odsiecz Wiednia i Zamku Orawskiego

12 września 1683 r. Jan III Sobieski obronił Wiedeń przed wojskami Imperium Osmańskiego, unikając tym samym islamizacji Europy. Ludność katolicka Orawy cieszyła się z tego sukcesu, widząc w Polakach wybawców nie tylko przed zagrożeniem islamskim, lecz także przed uciskiem ze strony protestanckich panów Orawy. Walki pozwoliły na obronę katolicyzmu na Orawie, a odsiecz wiedeńska stała się kluczowym elementem w zabezpieczeniu granicy węgierskiej. Litewscy sojusznicy Sobieskiego przyczynili się do odsieczy pod Zamek Orawski, umożliwiając zespolenie Górnych Węgier z Habsburgami. Pomimo pewnych kontrowersji związanych z postępowaniem wojsk litewskich, Sobieski pozostał w pamięci Orawian jako obrońca i wyzwoliciel. Odsiecz wiedeńska przyniosła również wyzwolenie Orawy spod ucisku protestanckiego. Współcześnie ulica w Jabłonce Orawskiej nosi imię Jana III Sobieskiego, będącym świadectwem pamięci o tym wydarzeniu.

Cmentarna wieś


Podwilko na Orawie to wieś z bogatą historią, odzwierciedloną w kilku cmentarzach. Pierwsze pojawiły się w XVI wieku związane z walkami o katolicyzm. Po odebraniu kościoła przez zarządców Zamku Orawskiego, mieszkańcy organizowali nielegalne pochówki, odzyskując świątynię dzięki sołtysowi Stanisławowi Wilczkowi. Wsparcie dla Habsburgów doprowadziło w 1687 roku do utworzenia samodzielnej katolickiej parafii z nowym kościołem i cmentarzem. Powstały także cmentarze „Ziemiański” i żydowski. Cmentarz „makuchowski” upamiętniał niemieckich żołnierzy z 1939 roku, a pomnik z czasów II wojny światowej został zdemontowany po wojnie.

Oprócz znanych cmentarzy istnieją zapomniane, jak „cmentarz choleryczny,” miejsce pochówku ofiar epidemii. Podziemne krypty kościoła z proboszczami z XIX wieku są kolejnym unikalnym miejscem pochówku w tej malowniczej wiosce na Orawie.

Orawska Góra Tabor

Jabłonka, podobnie jak okoliczne wioski, miała być luterańska według planów zarządców Zamku Orawskiego. Jednak opór katolików i wydarzenia historyczne przekształciły ją w katolicką osadę. W XVI w., z ramienia Zamku, przybyli do Jabłonki osadnicy, zakładając luterańską farę. Walka o wyznaniową niezależność trwała do zabójstwa pastora Jana Zahory w 1687 r. W 1787 r. powstała katolicka parafia Przemienienia Pańskiego. Kościół z XIX w. świadczy o zmianach religijnych, a kamienną figura na wzgórzu upamiętnia wydarzenia związane z tym miejscem..

Zaginione orawskie oblicze Matki Bożej Częstochowskiej

Najświętsza Maryja Panna, wybrana Królową Polski, znalazła swoją stolicę w Częstochowie. Orawianie, nawet w Górnych Węgrzech, oddawali Jej cześć. W 1689 r. Wojciech Wilczek, sołtys podwilczański, ufundował obraz Matki Bożej Częstochowskiej jako podziękowanie za nobilitację i odzyskaną swobodę wyznawania katolicyzmu. Kopia obrazu była większa od oryginału, zawierająca liczne szczegóły, m.in., blizny na obliczu Maryi i korony władysławowskie. Obraz stał się wezwaniem do pielęgnowania cnót, a Wilczek z małżonką uwiecznili się obok niego. Mimo późniejszych zaniedbań i utraty, obraz przetrwał w fotografii, będąc obecnie poszukiwanym utraconym dziełem sztuki.