Orawski Park Narodowy: Klejnot Przyrody

Orawski Park Narodowy: Klejnot Przyrody

Orawski Park Narodowy (OPN) to jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce, rozciągające się na obszarze Orawy, na pograniczu polsko-słowackim. To unikalne miejsce, bogate w różnorodność krajobrazową i biologiczną, przyciąga miłośników przyrody z całego świata. Zakres Geograficzny i Krajobraz OPN Orawski Park Narodowy obejmuje obszar górski o powierzchni ponad 24 000 hektarów. Jest usytuowany w…

Początki Polskiej Organizacji Kościelnej na Orawie

Początki Polskiej Organizacji Kościelnej na Orawie

Historia Polskiej Organizacji Kościelnej (POK) na Orawie jest związana z duchowym odrodzeniem i wzrostem tożsamości polskiej w okresie, gdy region ten przechodził przez zmienne losy geopolityczne. Powstanie tej organizacji miało istotny wpływ na kształtowanie życia religijnego i społecznego społeczności orawskiej. Wiek XIX: Zaborcze Realia a Wzrost Tożsamości Polskiej W XIX wieku, Orawa znalazła się pod…

Pielgrzymka do Podsarnia

Pielgrzymka do Podsarnia

Podsarnie, malowniczo położone na terenach polskich Beskidów, stało się miejscem wyjątkowej pielgrzymki, przyciągając wiernych i poszukiwaczy duchowej refleksji. Sanktuarium w Podsarniu, poświęcone Matce Bożej Pocieszenia, stanowi centralny punkt modlitewnej podróży, otoczonej pięknem przyrody i głębokim sensem duchowości. Podsarnie, zasłynięte swoim Sanktuarium, staje się miejscem, gdzie ludzie spotykają się z sacrum, naturą i własnym wnętrzem, tworząc…

Orawska Droga do Polski

Orawska Droga do Polski

Orawa, malowniczy region na pograniczu Polski i Słowacji, zapisuje swoją historię w kontekście zmieniających się granic i losów narodów. Historia Orawy z Polską jest pełna ciekawych wydarzeń, które ukształtowały to miejsce i jego mieszkańców na przestrzeni wieków. Orawska Droga do Polski jest nie tylko historią zmieniających się granic i politycznych losów, ale także opowieścią o…

Ksiądz Ferdynand Machay – Sprawiedliwy z Orawy

Ksiądz Ferdynand Machay – Sprawiedliwy z Orawy

Ksiądz Ferdynand Machay, Sprawiedliwy z Orawy, to postać godna pamięci i szacunku. Jego heroiczne czyny podczas II wojny światowej, gdy Europa była ogarnięta okrucieństwami Holocaustu, ukazują siłę ludzkiego dobra w obliczu ciemności Ksiądz Machay nie tylko pełnił swoją duszpasterską rolę, lecz również wykazywał się niezwykłą odwagą i empatią. Znając zagrożenie dla Żydów, których życie było…

Bracia Sikorowie – Stróżowie Polskiego Dziedzictwa na Orawie

Bracia Sikorowie – Stróżowie Polskiego Dziedzictwa na Orawie

Bracia Sikorowie, zwłaszcza Eugeniusz, odegrali wyjątkową i kluczową rolę w utrzymaniu polskiego dziedzictwa na Orawie przed, w trakcie i po I wojnie światowej. Ich zaangażowanie w propagowanie polskiego języka, kultury i tradycji przyczyniło się do umocnienia więzi społecznych oraz edukacyjnych na tym obszarze. Organizując misje święte w 1913 roku, Bracia Sikorowie stworzyli okazję dla mieszkańców…

Najstarsze Orawskie szopki

Najstarsze Orawskie szopki

Najstarsze Orawskie szopki są integralną częścią tradycji kulturowej regionu Orawa, który obejmuje obszar na granicy Polski i Słowacji. Szopki orawskie, znane również jako „szopki orawskie krakowskie”, są unikalnym rodzajem szopek bożonarodzeniowych, które mają swoje korzenie w folklorze i tradycji ludowej. Te tradycyjne szopki są wyjątkowe ze względu na ich konstrukcję i zdobienie. Charakteryzują się miniaturowymi,…

Prezydent Mościcki na Orawie

Prezydent Mościcki na Orawie

Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego na Orawie w okresie jego prezydentury (1926-1939) była wydarzeniem o znaczącym kontekście politycznym, kulturowym i społecznym. Wizyta wpisywała się w szerszy kontekst działań politycznych i społecznych tamtego okresu, a jej wpływ mógł być odczuwany w różnych aspektach życia tego malowniczego regionu.

Konstytucja 3 Maja z perspektywy Orawy

Konstytucja 3 Maja z perspektywy Orawy

Konstytucja 3 Maja, uchwalona w 1791 roku, była jednym z najważniejszych aktów prawnych w historii Polski i jednocześnie wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla Orawy. Perspektywa Orawy na to historyczne wydarzenie obejmuje zarówno odzwierciedlenie zmian politycznych, jak i społecznych tego okresu. Konstytucja 3 Maja z perspektywy Orawy jest więc nie tylko ważnym wydarzeniem historycznym, ale także…

Blog

Blog

Zapraszamy na naszego bloga, gdzie przeniesiemy się w głąb historii Orawy, by odkryć jej niezwykłe dzieje i fascynującą kulturę. Rozpoczniemy naszą podróż od czasów niepodległości, gdzie Orawa była świadkiem doniosłych wydarzeń i ważnych postaci, które wnieśli swój wkład w rozwój regionu. Nasze artykuły rzucają światło na różnorodne aspekty życia codziennego Orawy w czasach niepodległości, od…